Boxed Layout

Số điện thoại hỗ trợ Adword Việt Nam là 1800 9294


Chào các bạn,

Sau một thời gian thử nghiệm giới hạn, hiện nay nhóm hỗ trợ Google AdWords đã mở đường line liên hệ trực tiếp cho thị trường Việt Nam. Số điện thoại liên hệ là 1800 9294, giờ nhận cuộc gọi như sau:
- từ thứ 2 đến thứ 5: nhóm hỗ trợ nhận cuộc gọi từ 12:30 trưa đến 4:30 chiều
- thứ 6: chỉ nhận cuộc gọi từ 12:30 trưa đến 2:30 chiều

Đường line điện thoại này dùng để hỗ trợ bằng tiếng Việt. Các bạn cần có sẵn số ID của tài khoản khi gọi số này.

Lưu ý: những trường hợp sau nhóm hỗ trợ Google AdWords sẽ không thể giải quyết qua điện thoại:
- tài khoản tạm ngưng
- tài khoản đang chờ xem xét

Những trường hợp này, các bạn vui lòng gửi email trực tiếp cho nhóm hỗ trợ để được xem xét trong vòng 24 tiếng.

Chúc các bạn vui

Đăng nhận xét

0 Nhận xét